Run 1049

Monday 11 July 2011

The Brewery Tap, Shefford

Hares: Shuffle Cock & Twicza

HASHERS: 23  ANKLE BITERS: 1  NEWBEES: 1  MUTTS: 0  APRES: 1


Newbee Jonathon needs down-down lessons


Early beer stop at Jardin Frau


And what's this rubbish next to Lush's neatly trimmed bush?

I've been expecting this........... Scribe

Egy napi napos ido és eso után érdekes volt látni hogy vajon maradt-e valamennyi liszt valahol úton-nyomon. Ha valakit a válasz igazából érdekelne - akkor hát egyáltalán nem sok maradt. Egy nagy "hashelo" csoport gyülekezett a Sörgyár Csapja nevezetu italozó közelében. Kiderült hogy nem volt alkalom se születésnapot se évfordulót ünnepelni; viszont egy új szuz csatlakozott a csoporthoz, Jonathon, aki a Nemi Szervek támogatottja volt, és aki a legjobb hagyományok szerint, késve érkezett a "hashelésre".

Megindult a hajrá és a csoport versenyzése, természetesen kötés körtol eltekintve. Néhányan a Fehér Hattyú irányában kezdték, de csak csalódtak, ehelyett a valódi nyom Clifton felé vezetett. Egy korai sörszünet volt beiktatva Ügyes Piros Asszonyka kertyében, ahol a csoport megcsodálhatta nemcsak a hátsó ösvényét de meg a szomszédjának, Buja Nagy Bugyinak, csodálatosan metszett sövényét is. A sör elfogyasztása után újra megindult a hajrá és követtük a nyomokat Clifton felé, ahol NSz és Fantasztikus Kapitány egy újabb sörszünetet reméltek Kevero Kakasok házánál - csalódásukra azonban az ajtót zárva találták és senki sem volt otton.

Ezután a tömeg Stanford felé vette az utat és rábukkantak egy Ivel patak menti ösvényre. Itt volt egy szép kis pihenohely is a patak mentén néhány elfáradt hashelonek. Valahogy titokzatosan a visszafutók száma egyrol tizenötre nott - nem tudjuk hogy mi is történhetett és hogy mi lehetett ennek az oka, valószínuleg csakis az eso. Ezután a nyom már visszafele vezetett a patak mentén és vissza a kocsmába, ahol a kocsmatulajdonos büszkén mutatta meg a nemrég felújított hat személyes biciklijét, amit természetesen jó néhány hashelonek ki kellett próbálnia.

A futás végén a körben a Vallási Tanacsadók (VT) kiosztottak jó néhány fenékiget - Ügyes Piros Asszonykának; Buja Nagy Bugyinak; Fantasztikus Kapitánynak, aki elvesztette az egyik lába fejét; az új tagnak, Jonathon-nak és az Országúti Gyilkolás Hercege megitatta az összes Vallási Tanacsadót.
 
Alázatos ismét megkapta az Elöl Futó Fattyú díjat és megfenyegette a mezei nyulakat hogy majd iskola után bizony megtekinti oket majd közelebbrol.

Hajrá, hajrá a Két Kéményhez Letchworthbe!

Fortunately our Hungarian Translation Service was up to the job*
One day for one-day period of time and after rain was interesting to see what was left to this all flour somewhere on their way to follow-up. If somebody the answer is: interest - then it is not at all many were left.


Not too much enthusiasm to check out the river


Thongo takes his babes for a ride


Whoever gave Miss the FRB Award must see her after school

A large "hashelo" group we the Brewery Must near drinking name. It was found that there was no chance nor birthdays nor anniversaries it; however, a new virgin joined the group, Jonathon, who the Genital Organs supported, was the best traditions and who, in accordance with the "hashelésre received late".

Started the spurt and the group race, of course, bonding, apart from within. Some of the white swan began direction, but they only, instead, the real trail led to Clifton. An early beerstay on was Clever Red Little Woman garden, where the group admire not only to the rear paths, but the an Lascivious Large Knicker, wonderfully cut bush. After the beer consumption re-started the spurt and followed the traces to Clifton, where GO and Fantastic Captain a new beerstay trusted Stirrer Cock's house - false, however, the door closed and was found nobody was there.

Then the weight toward Stanford took the road and was a Ivel stream saves path. Here it was a pretty small their also along the stream some tired hashelonek. Somehow or other on the number run number one fifteen increased - we do not know that we could have happened and what could be the reason is, is likely to be only in the rain. Then the trail is already has led to a reverse along the stream and back, where the guv'nor proudly showed the recently upgraded six personal bicycle, what good course a few hashelonek should have been with/

The run at the end of the religious circle adviser allocated some good bum - Clever Red Little Woman; Lascivious Large Knicker; Fantastic Captain who has lost one of his head at the feet; the new members, Jonathon and the Road Killing Duke gave the all Religious Advice.

Humble has received at the front running Bastard fee and shook the field rabbits that after school and then there will consult them more closely. [Classic]

Come, come the Two Chimneys, Letchworth!
Cheers
Shufflecock
ps Link to story about the 6 man bike -
http://www.bedfordshire-news.co.uk/News/Six-man-bike-to-ride-again-after-36-years-08072011.htm

* The job of making an hilarious mess of it